Milieu en Veiligheid

De leden van het VHCP hebben een actieve rol en een duidelijke plek in de keten. Vandaar dat het VHCP in het verlengde van Responsible Care en vanuit de voorlichtingsfunctie over nieuwe wet- en regelgeving, veel aandacht besteedt aan het thema Milieu & Veiligheid. Het VHCP probeert daarbij als schakel tussen producent/leverancier en gebruiker de ketenverantwoordelijkheid voor het doorgeven van informatie over het gevaar en gebruik van stoffen continu te verbeteren.

Hiervoor is de Commissie Milieu & Veiligheid actief op onderwerpen als: afval, arbeidsomstandigheden, BRZO, crisismanagement, ketenverantwoordelijkheid, opslag, PGS, precursoren, ruimtelijke ordening, toezicht & handhaving, veiligheidscultuur, verpakkingen, vervoer en water.


Leden van de Commissie Milieu en Veiligheid:

 1. Bas van der Aart
 2. Mari den Adel (voorzitter)
 3. Willem van Lanschot (secretaris)
 4. Macco Korteweg Maris
 5. Josje Koolen
 6. Dré Mevissen
 7. Jan Heemskerk (linking pin vanuit het bestuur)
 8. Leon Smolders
 9. Jan van de Wetering
 10. Niels Vogelzang
 11. Johan Werkman