Willem Augustinus benoemd tot erelid van het VHCP

Willem Augustinus benoemd tot erelid van het VHCP -

20190325ALV-twee-voorzitters-handenschudden2-(2).jpg

Onder dankzegging en applaus heeft Willem Augustinus tijdens de Algemene Leden Vergadering van het VHCP op maandag 25 maart 2019 afscheid genomen als voorzitter van het VHCP. 
Willem Augustinus heeft deze rol de afgelopen zes jaar met visie en enthousiasme vervuld. Zo heeft er onder zijn leiding een ledenraadpleging plaatsgevonden over het functioneren van het Verbond en over de toekomstverwachtingen. Op basis daarvan heeft hij accentverschuivingen doorgevoerd, waaronder de oprichting van de commissie Food Feed. Daarnaast is het VHCP steeds dynamischer geworden, met een andere manier van communiceren en organiseren van ledenvergaderingen. Vanwege zijn uitstekende voorzitterschap werd hij tijdens de vergadering tot erelid van het VHCP benoemd.

Ter opvolging van Willem Augustinus is Jacques van Lindonk 
benoemd. Hij zal dus het voorzitterschap overnemen. Met Jacques van Lindonk heeft het bestuur een kundig en betrokken kandidaat gevonden die het VHCP goed kent. Hiervoor was Jacques van Lindonk reeds zes jaar bestuurslid en tevens penningmeester van het VHCP.

Als nieuw bestuurslid is Peter Harsveldt benoemd, hij zal de rol van penningmeester vervullen