Onderzoekers stellen dat chemiebedrijven zich niet houden aan veiligheidsregels

Onderzoekers stellen dat chemiebedrijven zich niet houden aan veiligheidsregels -

Onderzoekers van de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit in Amsterdam stellen dat negen op de tien chemische bedrijven zich niet houden aan de veiligheidsregels. De onderzoekers hebben de gegevens van bijna 500 majeure risicobedrijven bestudeerd en in 10 jaar tijd zouden deze bedrijven in totaal meer dan 7000 keer een overtreding hebben begaan. Onder overtredingen wordt o.a. verstaan het niet op orde hebben van papierwerk, slechte brandbeveiliging, verouderde machines en achterstallig onderhoud. Onderzoekers zien tegelijkertijd ook verbeteringen. Zo is het aantal zware overtredingen teruggelopen. Zie hier.

Omdat het onderzoek nog niet is gepubliceerd, is het voor het VHCP nog niet mogelijk inhoudelijk te reageren. Wel wordt geconstateerd dat de onderzoekers geen onderscheid maken in de ernst van de overtredingen. Zo neemt het aantal zware overtredingen in lijn met de trend verder af en is er een verschuiving van middelzware naar lichte overtredingen, waarbij de meerderheid lichte overtredingen zijn. Bovendien heeft er het afgelopen jaar geen situatie bij een BRZO-bedrijf plaatsgevonden waar sprake was van een langdurig onbeheerste veiligheidssituatie met verhoogd risico voor werknemers en de omgeving. Het aantal arbeidsongevallen is al over een langere periode stabiel en ligt relatief laag ten opzichte van andere sectoren. Dit neemt niet weg dat het VHCP en zijn leden constant werken aan het verbeteren van de veiligheid.

Ook het RIVM heeft onderzoek gedaan naar 326 incidenten met gevaarlijke stoffen bij Brzo-bedrijven, waarbij vaak de veiligheid van werknemers in het geding was. Bij 90% van de incidenten kwamen gevaarlijke stoffen vrij. Menselijke fouten en materiaaldegradatie waren de belangrijkste oorzaken. Het RIVM constateert dat “de helft van de incidenten optrad in onderdelen van procesinstallaties, zoals procesleidingen, reactorvaten en productscheiders. Onderdelen voor opslag, transport en verlading waren minder vaak betrokken”, namelijk bij 11% van de incidenten. Niettemin zijn ook 34 incidenten met 12 slachtoffers in de chemiedistributie daarbij meegenomen. Ook het RIVM constateert dat het aantal incidenten afneemt. Voor een verder afname is het belangrijk om te zorgen voor veilige procesbeheersing en het tijdig en adequaat herstellen van afwijkingen. Zie hier.