Ontwikkeling Europese dienst die de gegevens levert over chemische stoffen

Ontwikkeling Europese dienst die de gegevens levert over chemische stoffen -

Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe Europese dienst, genaamd EUCLEF. Dit is een dienstverlener die gegevens zal leveren over Europese regels die gelden voor chemische stoffen. Het gaat dan om de CLP-verordening, PIC-procedure verordening, biocidenverordening en Seveso-wetgeving. De REACH-verordening wordt niet meegenomen. Zie hier.