Staat van de veiligheid Brzo-bedrijven 2018 gepubliceerd

Staat van de veiligheid Brzo-bedrijven 2018 gepubliceerd -

Staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) heeft de 'Staat van de Veiligheid majeure Brzo-bedrijven 2018' aan de Tweede Kamer aangeboden. De Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven is de jaarlijkse rapportage over de veiligheidssituatie bij Brzo-bedrijven in Nederland. Zie hier.

De algemene conclusie is dat Brzo-toezichthouders in hun rapportage over 2019 geen melding hebben gemaakt van een situatie waarbij sprake was van een langdurig onbeheerste veiligheidssituatie met verhoogd risico voor werknemers en omgeving. In lijn met de ontwikkeling van de afgelopen jaren neemt het aantal zware overtredingen verder af en vindt er een verschuiving plaats van middelzware naar lichte overtredingen. Het aantal lichte overtredingen is daardoor in 2018 wel toegenomen.
Uit de Brzo-inspecties blijkt daarnaast het volgende:
• In Nederland waren in 2018 396 Brzo-bedrijven actief. Het aantal is ongeveer gelijk gebleven aan het aantal bedrijven in 2017. Er is wel een lichte verschuiving te zien van het aantal lage-drempelbedrijven naar hoge-drempelbedrijven.
• Er zijn 380 Brzo-bedrijven geïnspecteerd. Bij 43% van deze bedrijven (163) zijn geen overtredingen geconstateerd. In 2018 is er één zware overtreding geconstateerd. Hierbij is direct ingegrepen, waardoor het onmiddellijke gevaar is weggenomen. Bij 19% van de geïnspecteerde bedrijven (73) zijn middelzware overtredingen geconstateerd en bij 38% van de geïnspecteerde bedrijven (143) zijn overtredingen van de lichtste categorie geconstateerd.

  • De regio’s Zuid-Holland/ Zeeland en Noord-Brabant kennen het hoogste aantal bedrijven en mede daarom zijn in die regio’s ook de meeste overtredingen geconstateerd.
  • Een belangrijke observatie is dat verhoudingsgewijs veel overtredingen worden geconstateerd in fijnchemie en -chemie. Ook de metaal- en afvalbranches kennen relatief veel overtredingen. In de VHCP Commissie Milieu en Veiligheid zal worden besproken hoe onze sector zich kan verbeteren.
In 2019 wordt verder ingezet op:
  • Het BRZO Rijbewijs. Dit is een opleiding voor de hoogste plant- en sitemanagers die op basis van eigen behoefte en met behulp van concrete ervaringen zal worden samengesteld;
  • Het vak of thema ‘veiligheid’ zal op MBO, HBO en WO-niveau geëvalueerd worden en zoveel mogelijk op basis van integrale leerlijnen georganiseerd worden;
  • Verkenning naar de mogelijkheid het zelfreinigend vermogen van de sector te verhogen door de inrichting van een ‘vertrouwensfunctie’ waarin misstanden kunnen worden gemeld. Bij dit initiatief speelt het VHCP.