Tijdelijke maatregel voor PIC-transporten naar VK

Tijdelijke maatregel voor PIC-transporten naar VK -

ECHA heeft een tijdelijke procedure opgesteld waarmee bedrijven in de EU kennis kunnen geven van exporten die vallen onder de Prior Informed Consent-Verordening naar het VK in geval het VK zich terugtrekt uit de EU zonder overeenkomst. Deze procedure zal dan 35 dagen van toepassing zijn. Zie hier.