Wijziging Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving

Wijziging Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving -


De Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet wordt gewijzigd. Deze wijziging heeft betrekking op het differentiëren van de hoogte van de boete bij arbeidsongevallen. Voorheen gold een vermenigvuldigingsfactor. Zo werd bij een overtreding die leidde tot blijvend letsel of ziekenhuisopname, het boetenormbedrag met de factor vier vermenigvuldigd en als de overtreding had geleid tot de dood van het slachtoffer met de factor vijf. Nu wordt er bij de hoogte van de boetes meer rekening gehouden met de ernst van het letsel. Zie hier.