Workshop voor Lead Registrants

Workshop voor Lead Registrants -

De afgelopen tijd zijn zorgen geuit over de kwaliteit van de gegevens in een deel van de REACH-dossiers. In totaal zijn bijna 22.000 stoffen geregistreerd in 90.000 registraties. Naar aanleiding van de zorgen heeft Cefic in juni een actieplan gepresenteerd. Cefic en de daarbij aangesloten nationale verenigingen en bedrijven werken actief samen met ECHA, de Europese Commissie en nationale autoriteiten om vast te stellen op welke gebieden verbeteringen nodig zijn, om deze vervolgens door te voeren.

Het RIVM, het ministerie van I&W en de VNCI organiseren op 25 september een workshop voor Nederlandse hoofdregistranten (lead-registrants) die stoffen in hoeveelheden van 10 ton en meer per jaar geregistreerd hebben. Doel van dit overleg is om hoofdregistranten bewust te maken van de problematiek en enkele van de belangrijkste oorzaken met het ECHA, RIVM en I&W te bespreken. Daarnaast zal de ILT haar visie en voorgenomen acties toelichten.

Indien uw organisatie in Nederland als hoofdregistrant optreedt, dan zult u binnenkort van het RIVM een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de workshop. De workshop vindt plaats bij het RIVM in Bilthoven.