Responsible care

Werken aan veiligheid, gezondheid en milieu blijft voor het VHCP een continu proces. Het Responsible Care-programma is voor VHCP leden de manier om daarmee dynamisch om te gaan. Met dit instrument kunnen zij - op basis van zelfregulering - zo zorgvuldig mogelijk de prestaties op bovengenoemde terreinen verbeteren. Via dit programma werken de leden van het VHCP aan het vergroten van duurzaamheid, transparantie en ketenbeheer in de sector.

Ieder lid van het VHCP moet de Responsbile Care-beleidsverklaring ondertekenen en hier invulling aan geven. Tevens moeten zij hun activiteiten op dit gebied door een derde partij laten auditen.

Het VHCP organiseert bijeenkomsten om voortdurend onderwerpen onder de aandacht te brengen. Tevens stelt het een jaarlijkse barometer op, waarin wordt gerapporteerd over de prestaties van de leden over het afgelopen jaar. Hierbij wordt het secretariaat ondersteund door de Werkgroep Responsible Care.

Leden van de werkgroep Responsible Care:
  1. Niels Vogelzang (voorzitter)
  2. Maarten Dankloff
  3. Arno van Hoeven
  4. Johan Scholten (linking pin vanuit het bestuur)
  5. Jamila Chedra
  6. Sjoerd Looijs (VNCI)
  7. Willem van Lanschot (secretaris)


RC_groen_regel_opzij.jpg